Zajímavé dokumenty, týkající se železnice a její historie.

(Obsah bude postupně doplňován.)

V101 - Seznam lokomotiv, tendrů, motorových vozidel, pojezdných parních kotlů a vozů na vodu, v provozu ČSL. státních drah. (1938)

1. Úvod (2MB)

V101 - úvod

Tabulka 1 Hlavní údaje a rozměry parních lokomotiv a motor. vozů (110MB)

V101 - tabulka 1

Tabulka 2 Hlavní údaje o tendrech (29MB)

V101 - tabulka 2

Tabulka 3 Hlavní údaje a rozměry elektr. lokomotiv a mot. vozů (10MB)

V101 - tabulka 3

Tabulka 4 Hlavní údaje a rozměry motorových vozů kolejových autobusů, nákladních kolejových vozů a lokotraktorů se spalovacími motory(44MB)

V101 - tabulka 4

Tabulka 5 Seznam lokomotiv a motorových vozů parních (268MB)

V101 - tabulka 5

Tabulka 6 Seznam tendrů (150MB)

V101 - tabulka 6

Tabulka 7 Seznam elektrických lokomotiv a motorových vozů (6MB)

V101 - tabulka 7

Tabulka 8 Seznam motorových vozů kolejových autobusů, nákladních kolejových vozů a lokotraktorů se spalovacími motory (52MB)

V101 - tabulka 8

Tabulka 9 Seznam pojezdných parních vymývacích kotlů (7MB)

V101 - tabulka 9

Tabulka 10 Seznam vozů na vodu (14MB)

V101 - tabulka 10