Ostatní vozidla

Vlak spolu s lokomotivou tvoří souprava vozů. Pro historické jízdy se využívají osobní vozy Ci různého provedení, s nástupními plošinkami a dřevěnými lavicemi. Vyráběly se od konce 19. století cca 30 let a jsou svým stářím úměrné věku lokomotivy. Jeden z vozů je upraven pro prodej občerstvení a suvenýrů, včetně jídelních stolků.

Do soupravy bývají také zařazovány otevřené vyhlídkové vozy, vzniklé rekonstrukcí služebních vozů Ds (Daak), vyráběných v 50. letech 20. století. Zážitek z jízdy vyváží jejich mladší původ, tedy dobovou nepřesnost. V soupravě nepůsobí ani nijak rušivě.

Pro vlastní potřebu bývá ve vlaku zařazen služební vůz D (výroba cca. 1938). V minulých letech takto sloužili i vozy poštovní (F), nebo krytý nákladní vůz Z.