Stocker Club

je spolek, jehož náplní je především udržování a prezentace historické parní lokomotivy 310.093 ,která je majetkem Českých drah a.s., Centra historických vozidel Lužná u Rakovníka.

Mimo to se sdružení zabývá studiem historie železnice, dokumentování jejího provozu, zachovávání a údržbou ostatních technických památek souvisejících se železniční dopravou.

Historie

Na podzim roku 1983 se rozhodlo několik nadšenců železnice pro uspořádání oslav 115. výročí trvání Lokomotivního depa v Českých Budějovicích. Výsledkem byl dne 14.10.1983 páteční nákladní vlak s lokomotivou 556.0506 v čele, která byla pro tento účel po více jak ročním odstavení opět uvedena do provozu. Následující dva dny byla nasazena na osobních vlacích do Českých Velenic. Druhá lokomotiva 310.093 prošla opravou kotle a k tomuto výročí byla nasazena 15. a 16.10.1983 do čela osobních vlaků v trati Č.Budějovice - Zlatá Koruna. Celá akce proběhla za mimořádného zájmu veřejnosti. Zároveň se stala základem pro trvalý vznik odborného sdružení pro přátele železnice. V pozdější době bylo toto sdružení zastřešeno místní pobočkou VTS, u níž vznikla skupina pro studium historie kolejové dopravy pracující do roku 1989, kdy pobočka VTS zanikla. Dne 22.10.1991 vzniklo registrací u Ministerstva vnitra občanské sdružení Stocker Club pracující při LD (později DKV, ČD Cargo) České Budějovice. Od roku 2017 se občanské sdružení změnilo na spolek - Stocker Club z.s. Během více než třicetileté činnosti této skupiny, nyní spolku Stocker Club se cíle a poslání této nezměnily. Za tuto dobu bylo zorganizováno několik desítek vlastních akcí, které uspořádalo samo sdružení, nebo se na jejich přípravě podílelo a odvezlo nespočet historických jízd.

V současné době členové spolku udržují především parní lokomotivu 310.093 která je i přes své stáří stále v provozním stavu. Druhá budějovická parní lokomotiva 556.0506 dříve přezdívaná "Máňa", nebo podle řady "Bugatka", byla v roce 2017 rozhodnutím majitele, převedena do Loun a později do Hradce Králové. S tímto krokem se Stocker Club nikdy neztotožnil. Lokomotiva v roce 2021 dosloužila a stojí jako neprovozní exponát v České Lípě.

Krátkou epizodu si v Českých Budějovicích užil stroj 423.041, původně z Ostravy. Pro svůj větší akční rádius měl v roce 2016 vykrýt požadované delší trasy nostalgických jízd a také dočasně nahradit opravovanou třistadesítku. Své působení zde ukončila v únoru 2017.

V roce 2017 byla direktivně nařízena nová deponie pro lokomotivu 310.093 v Telči. Zpět do Budějovic se vrátila v roce 2021.