Stocker Club

je samostatné občanské sdružení, jehož náplní je především udržování a prezentace historických parních lokomotiv 310.093 a 556.0506, které jsou majetkem Českých drah a.s., Depa kolejových vozidel České Budějovice.

Mimo to se sdružení zabývá studiem historie železnice, dokumentování jejího provozu, zachovávání a údržbou ostatních technických památek souvisejících se železniční dopravou.

Historie

Na podzim roku 1983 se rozhodlo několik nadšenců železnice pro uspořádání oslav 115. výročí trvání Lokomotivního depa v Českých Budějovicích. Výsledkem byl dne 14.10.1983 páteční nákladní vlak s lokomotivou 556.0506 v čele, která byla pro tento účel po více jak ročním odstavení opět uvedena do provozu. Následující dva dny byla nasazena na osobních vlacích do Českých Velenic. Druhá lokomotiva 310.093 prošla opravou kotle a k tomuto výročí byla nasazena 15. a 16.10.1983 do čela osobních vlaků v trati Č.Budějovice - Zlatá Koruna. Celá akce proběhla za mimořádného zájmu veřejnosti. Zároveň se stala základem pro trvalý vznik odborného sdružení pro přátele železnice. V pozdější době bylo toto sdružení zastřešeno místní pobočkou VTS, u níž vznikla skupina pro studium historie kolejové dopravy pracující do roku 1989, kdy pobočka VTS zanikla. Dne 22.10.1991 vzniklo registrací u Ministerstva vnitra občanské sdružení Stocker Club pracující při LD (dnes DKV) České Budějovice. Během více jak dvacetileté činnosti této skupiny, nyní občanského sdružení Stocker Club se cíle a poslání této skupiny nezměnily. Za tuto dobu bylo zorganizováno několik desítek akcí, které uspořádalo samo sdružení, nebo se na jejich přípravě podílelo.

Ve spolupráci s ČD a.s. členové sdružení udržují a provozují historická vozidla, především pak parní lokomotivy 310.093 a 556.0506, které jsou i přes své stáří stále v provozním stavu.