Parní lokomotiva 310.093

Lokomotiva 310.093 byla vyrobena v roce 1901 v První Českomoravské pod výrobním číslem 63 pro tratě v okolí Rakovníka. V roce 1937 přešla z Rakovníka do výtopny Zvolen. Později se stala jejím působištěm výtopna Nové Zámky a také Bratislava. Po válce byla znovu krátce ve Zvolenu, Fiľakovu a v roce 1951 byla zrušena ve výtopně Leopoldov, odkud byla odprodána na vlečku cukrovaru v Trenčianské Teplé. Zde působila dalších dvacet let. Po roce 1974 byla několikrát zapůjčena ČSD k různým oslavám a jízdám historických vlaků, při jednom však došlo bohužel k poškození kotle, což znamenalo dlouhodobé odstavení lokomotivy. V roce 1982 se tohoto stroje ujalo dnešní sdružení Stocker Club a zahájilo jeho postupnou renovaci. Od roku 1982 došlo již třikrát ke kompletní demontáži, opravě a zostřené prohlídce kotle, naposledy v roce 2000. Údržba je prováděná členy sdružení ve spolupráci s ČD a.s. a také ŽOS Č.Velenice CZ a.s., která provádí zostřené prohlídky kotle. Výsledkem je více jak stoletá provozní lokomotiva - technická památka, která stále udivuje svými výkony.
Veřejnost má možnost se s lokomotivou seznámit zejména při každoroční akci Šumavské léto s párou, nebo při Parním létě v Telči.